De Nachtwacht sponsort 1€ per dag voor het SAM-project

De Nachtwacht steunt, samen met 99 bijzondere bedrijven, ondernemers van morgen. De 36.500€ die zo verzameld worden, gaan integraal naar het SAM-Project.

 

SAM staat voor Student Academy Mercurius en is een initiatief van Lions Club Mercurius uit Kortrijk dat kanszoekende studenten uit de regio ondersteunt. Dit zijn Young High Potentials die de middelen of de omkadering niet hebben om de kans van hun leven te grijpen.