picture

Privacy

De persoonsgegevens die je aan De Nachtwacht verstrekt worden opgenomen in de bestanden van De Nachtwacht, Meensesteenweg 121, 8500 Kortrijk.

Deze gegevens worden door De Nachtwacht verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. Je beschikt over een inzage- en correctierecht.