picture

(H)Eerlijk slapen : kwaliteitslabel voor Vlaamse Slaapspeciaalzaak

De Nachtwacht werd gescreend en goedgekeurd door de (H)eerlijk Slapen-organisatie. Het kwaliteitslabel (H)eerlijk Slapen garandeert de consument dat de winkelier op de meest professionele, economische en ecologische manier handelt bij het aanbieden van slaapcomfort. Dit label wordt uitgereikt als de winkelier er zich toe verbindt om :

  • een adequate na-verkoop service te verlenen, inclusief levering en plaatsing door ervaren vakmensen

  • alle in de winkel aanwezige producten op een uitnodigende en verzorgde wijze te presenteren

  • de productkennis te bezitten om optimaal te kunnen informeren omtrent gebruikte materialen, productieproces en onderhoud van de producten.

  • alle nodige productinformatie te kunnen verstrekken bvb stof- en houtstalen, catalogi, ...

  • zich te houden, tenzij overmacht, aan alle gemaakte afspraken omtrent levering, betaling en andere service.

  • te handelen volgens economisch verantwoorde werkwijze, met andere woorden aan de gangbare verkoopprijzen.

  • geen producten te verkopen waarbij onder meer kinderarbeid en uitbuiting legio zijn

  • de producten dienen op een zo ecologisch mogelijke manier worden geproduceerd. Indien mogelijk zal het "Cradle to cradle" concept worden gepromoot.